דף הביתרבי ישראל סג''ל וורמן (תקט''ו - תקפ''ו) - אב"ד פסט (כיום חלק מבודפשט), הונגריה.


מנוחתו כבוד בבית העלמין היהודי בבודפשט (החלקה הנאולוגית).


צילום: ר' ישכר בעריש וייס

אודותיו


נולד בשנת תקט''ו באויבן ישן לאביו ר' שלמה סג''ל. קיבל תורה מפי רבי אלעזר קליר (אב''ד רכניץ, בעל "אור חדש"), מפי רבי מאיר ברבי (אב''ד פרשבורג) ומפי ר'בי זרח איידליץ מפראג (בעל "אור לישרים").

בשנת תקמ''ח התקבל לרב בקרסטיר. בכהונתו ברבנות שם נשא ונתן בפלפולה של תורה עם בעל ה"נודע ביהודה", שמזכירו בתשובותיו (מהדו''ת חו''מ סי' כה).

בשנת תקנ''ט נתקבל לאב''ד בפסט.

נפטר בי''ט סיון תקפ''ו.
דף הבית

עֵדָה הַמַּצֵּבָה © שלמה - רעיון ובניית האתר, צילום חלק מהתמונות.