דף הבית » מפתח שמות


מפתח שמות


אדלשטיין רבי דב בעריש - אב"ד חמלניק ופיוטרקוב

אופנהיים רבי שמעון - אב''ד פסט

אטקין רבי חנוך העניך - רב העיר לוגה

אקסלרוד רבי שלמה זלמן - אב''ד פולוצק
ברנשטיין רבי יצחק - ראש ישיבה בישיבת "כנסת חזקיהו"

הגר רבי יוסף אלטר - האדמו''ר מרדוביץ

הלר רבי צבי הירש - אב"ד אויבן-ישן

וורמן רבי ישראל סג''ל - אב"ד פסט

וייס רבי בנימין אריה הכהן - אב''ד צ'רנוביץ

חמווי רבי בנימין - רב בבלגרד

טווערסקי רבי חיים אברהם יהושע העשיל

הכהן רבי אברהם - אב''ד ור''מ בחיפה

הכהן רבי אהרן מנדל - רב ראשי לעדה האשכנזית בקהיר

כהנא רבי יעקב הכהן - מורה הוראה בצ'רנוביץ
כלפון רבי דוד - מרביץ תורה בחיפה
כלפון הרב ימין - שד''ר לבולגריה
כלפון הרב משה - מיסד בתי הכנסת והישיבה ברחוב היהודים בירושלים
כלפון רבי רפאל אברהם - ראש ישיבה ואב''ד בחיפה

לזרוב רבי שמעון - רב קהילת חב''ד בלנינגרד

מישקובסקי הרבנית שושנה - אשת רבי רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי, רבה של כפר חסידים
מן רבי דוד יצחק - ראש ישיבת כנסת חזקיהו

סתהון רבי חביב חיים דוד - מראשי קהילת טבריה
פצ'נובסקי רבי אברהם צבי הירש - אב"ד פיוטרקוב.

פישר רבי ידידיה גוטליב - אב''ד שטולווייסנבורג

פרפלוציק רבי יצחק - רב העיר קרלין

קוזק רבי אברהם יהודה ליב - רבה של ברוק

קרול הרבנית רבקה - אשת רבי מרדכי שמואל קרול, רבה של כפר חסידים
רוזנטל הרבנית פנינה - אשת רבי יעקב ניסן רוזנטל, אב''ד חיפה
שימנוביץ (שמעונוביץ) רבי נח - מיסד וראש ישיבת "כנסת חזקיהו"

שליפר רבי שלמה - רבה של מוסקבה

שניאורסון רבי חיים ישעיה - אב''ד רומני

שפירא רבי אלטר אליקים שרגא פייביש - אב''ד צ'רנוביץ