עדה המצבהדף הבית » מפתח בתי עלמין » פיוטרקוב


פיוטרקוב


אדלשטיין רבי דב בעריש פצ'נובסקי רבי אברהם צבי הירש