דף הביתרבי אברהם יהודה ליב קוזק (תקע''ד - תרנ''ה) - רבה של ברוק, פולין.


מנוחתו כבוד בבית העלמין בעיירה ברוק, פולין.אודותיו


נולד בשנת תקע''ד.

מגדולי החסידים של רבי מנחם מנדל מקוצק, רבי יצחק מאיר מגור, רבי חנוך הניך מאלכסנדר ורבי אריה לייב מגור (בעל "שפת אמת").

בהלכה - תלמידו של רבי משה אהרן, אב''ד קוטנא.

לימד את בניו של רבי מנדלי מקוצק. לאחר מכן היה רב בברוק.

בזקנותו ביקשו להכתירו כאדמו''ר, אולם הוא גירש מפניו את החסידים שבאו אליו.

מחבר הספרים:

מלואת אבן (חלקים א' וב') - על שו''ע אבן העזר ועוד. הספר הופיע בעילום שם.

יד יוסף - הלכה וסוגיות.

איל מילואים - על התורה, ש''ס ושו''ע ו. כולל גם קונטרס תלמוד למשנה על משניות.

נפטר י''ח אדר תרנ''ה.

(ע''פ הספרים: הרבי מקוצק מאת ד''ר י. אלפסי עמ' 165; ימי זכרון עמ' ר''ד)
דף הבית

עֵדָה הַמַּצֵּבָה © שלמה - רעיון ובניית האתר, צילום חלק מהתמונות.