דף הבית » מפתח בתי עלמין » כפר חסידים


כפר חסידים 


בנטל הרב ד''ר ירוחם אשר (יורם) - רופא בעל תשובה, מנהל מחלקות בביה''ח "לניאדו"
ברנשטיין רבי יצחק
- ראש ישיבה בישיבת "כנסת חזקיהו"
גראטש רבי יוסף - ר''מ ומשגיח בישיבה לצעירים קרית אתא
מישקובסקי הרבנית שושנה - אשת רבי רפאל אליהו אליעזר מישקובסקי, רבה של כפר חסידים
מן רבי דוד יצחק - ראש ישיבת "כנסת חזקיהו"
פלם רבי יהודה - מרביץ תורה בישיבת "כנסת חזקיהו" לצעירים

פרנקל רבי יצחק מאיר הלוי - ר''מ ומרביץ תורה בישיבה לצעירים קרית אתא
פרקש ר' מרדכי יצחק
- יו''ר המועצה הדתית בכפר חסידים קלרמן רבי אורי שרגא - מרביץ תורה בישיבת "כנסת חזקיהו"
קרול הרבנית רבקה - אשת רבי מרדכי שמואל קרול, רבה של כפר חסידים
רוזנטל הרבנית פנינה
- אשת רבי יעקב ניסן רוזנטל, אב''ד חיפה
שימנוביץ (שמעונוביץ) רבי נח - מיסד וראש ישיבת "כנסת חזקיהו"