דף הביתרבי רפאל אברהם כלפון (תק''ף - תרמ''ו) - ראש ישיבה ואב''ד בחיפה.


מנוחתו כבוד בחיפה, בבית העלמין הישן ('כנסת ישראל'). נוסח המצבה:


 הנה
 מקום הנה מלון מצבת
 קבורת אור נערב מערי המערב
 פה מפיק מרגליות דורש
 כתרי אותיות כל שרוח
 הבריות נוחה הימנו והוא
 מחולל מפשעינו החסיד
 העניו ר''מ ור''מ שני ארצות
 ה''ק יוב''ב מ''ע הרב הגדול מעוז
 ומגדול כמהר''ר רפאל אברהם
 כלפון זצוק''ל נקרא אל
 השמים בליל עש''ק רביעי
 ל''ח ניסן ש' תרמ''ו לפ''ק באסי'
 ושם בכיה לדורות
 זיע''א יש''י עמ''ש
 צדיקים
 תנצב''ה


צילום: שלמה


אודותיו

רבי רפאל אברהם כלפון נולד בשנת תק''ף בטיטואן שבמרוקו.
לימים נתמנה לרב בעיר זו.
בשנת תר''ך עלה לא''י ונתמנה לרב בטבריה.
נסע בשליחות לביירות ולאיזמיר והיה מראשי תנועת העליה של יהודי מרוקו.
בשנת תרמ''א עבר לכהן כאב''ד וראש ישיבה בחיפה - שלא על מנת לקבל פרס.
חיבוריו נותרו בכת''י - פדה את אברהם (שו''ת, חידושים, דרשות ופיוטים), מעט אכל על משלי, אכל וחי לעולם על תהילים.
נפטר בחיפה ביום ד' ניסן תרמ''ו.

(מקורות: אנצ' לתולדות חכמי א''י מאת י.גליס; אתר של ד'אר דייאלנה)דף הבית

עֵדָה הַמַּצֵּבָה © שלמה - רעיון ובניית האתר, צילום חלק מהתמונות.