דף הביתרבי יעקב הכהן כהנא (? - תרצ''ה) - מורה הוראה בצ'רנוביץ, בוקובינה (כיום אוקראינה).


מנוחתו כבוד בבית העלמין בצ'רנוביץ.  נוסח המצבה:

  פ''נ
  הרב המאוה''ג [המאור הגדול]
  החריף ובקי בחדר''ת [חדרי תורה]
  יראתו קודמת לחכמתו
  מרביץ תורה בישראל
  מו''ה הר' יעקב כהנא
  במו''ה אברהם יוסף ז''ל הכהן
  שהיה מורה הוראה כ''ב    
  שנים פה ק''ק טשערנאוויטץ
  נפ' בשיבה טובה
  ט' כסליו תרצ''ה
  תנצב''ה


התמונה נשלחה ע''י ר' ישכר בעריש וייס ותודתי נתונה לו.דף הבית

עֵדָה הַמַּצֵּבָה © שלמה - רעיון ובניית האתר, צילום חלק מהתמונות.