דף הביתרבי צבי הירש הלר (המכונה 'חריף') (? - תקצ''ה) - אב"ד אויבן-ישן (כיום חלק מבודפשט), הונגריה.


מנוחתו כבוד בבית העלמין היהודי בבודפשט (החלקה האורטודוקסית).נוסח המצבה:כתר תורה


ה''ה דמו יושבי א''י [אויבן ישן] כי נפלה עטרת צבי


בצדקתו זרחה תבל - עמוקות התורה לו לחבל


באמריו מזוקקים שבעתים הודע דברי אל חיים


יחיד בעמו והדרתו להפיץ מעינותיו אהבתו


הקדיש חי במעלליו דור דור יציצו פעליו


יוצר חכמי זמנננו - לנצח יהיה בתוכינו


רוחו מלא פי שנים - וכל צמא הלך לו למים


שמימה שבה נשמתו - לזרוח שמש בגבורתו


הח' אדונינו מורינו ורבינו פאר דורינו


מו''ה צבי הירש העללער זצוק''ל


נפטר יום ג' כ''ה תשרי ונקבר למחרתו


אה''ה הצדי''ק נאס''ף בעווננו לפ''ק


ש''א [שם אמו] הינדלצילום: ר' ישכר בעריש וייס


אודותיו


מקורו מעיר זאמושטש.

בימי עלומיו ישב בעיר ראווע, שם למד יחד עם רבי שלום מקאמינקא.

השמועה על חריפותו הגיע לרבי ברוך פרנקל תאומים (בעל הברוך טעם), ובשתדולותו התקבל רבי צבי הירש לאב''ד בעיר ריגעל.

משם נתקבל לריש מתיבתא בעיר בראדי. בין תלמידיו נמנו רבי משה טוביש (בעמח''ס תועפות וקרני רא''ם), בעל שו''ת הרמ''ץ ורבי שלמה גנצפריד (בעל הקיצור שולחן ערוך).

לאחמ''כ היה אב''ד וראש ישיבה בקהילות אונגוואר ובאנהרד (באניהארט).

בסוף ימיו התקבל לרב באויבן ישן, שם כיהן ברבנות פחות משנה , עד לפטירתו הפתאומית ביום כ''ה תשרי תקצ''ה, כשעדיין לו מלאו לו שישים שנה.

נטמן בבית העלמין הישן באויבן ישן. כשהשלטונות ביטלו את בית העלמין, קברו הועבר לבית העלמין בבודפשט.

השאיר אחריו ספרים רבים בכת''י, בהם חידושים על הש''ס והטור ושו''ת, אולם רובם נשרפו. נודע בספרו טיב גיטין.

חיבוריו שנדפסו :
דף הבית

עֵדָה הַמַּצֵּבָה © שלמה - רעיון ובניית האתר, צילום חלק מהתמונות.