דף הבית » מפתח בתי עלמין » חיפה, בית העלמין הישן 'כנסת ישראל'


חיפה, בית העלמין הישן 'כנסת ישראל'


רבי אבדימי דמן חיפה - אמורא ארץ ישראלי
אלנקוה רבי ניסים יוסף - תלמיד רבי חיים חזקיהו מדיני, בעל ה'שדי חמד'
גרינגרא ר' נח גדליה - בנו של השוחט הראשון לקהילה האשכנזית בחיפה

הגר רבי יוסף אלטר - האדמו''ר מרדוביץ

חמווי רבי בנימין - שד"ר ירושלמי, כיהן כרב במקומות שונים

חן רבי מנחם מנדל - שו''ב בצ'רניגוב ובחרקוב

הכהן רבי אברהם - אב''ד ור''מ בחיפה

הכהן רבי אהרן מנדל - רב ראשי לעדה האשכנזית בקהיר

כלפון רבי דוד
כלפון הרב ימין
כלפון הרב משה

כלפון רבי רפאל אברהם
ליאון ר' רפאל אברהם

סתהון רבי חביב חיים דוד

פרפלוציק רבי יצחק

צירלסון רבי יוסף יצחק - מו''צ בלודמיר ובז'יטומיר