דף הביתרבי שלמה זלמן אקסלרוד (תרט''ז - תרפ''ח) - אב''ד פולוצק (פלך סובלק), רוסיה.


מנוחתו כבוד בבית העלמין היהודי בסנקט פטרבורג, רוסיה.   נוסח המצבה:


   פ''נ הרב הגאון אב''ד
   דק''ק פאלאצק ר'
   שלמה זלמן ב''ר משה
   אקסעלראד (העילוי
   מדלהינוב) מחבר
   ספרי
   מנורת שלמה [...]
   נפטר
   כ''ב שבט תרפ''ח
   תנצב''ה

צילום: שלמהאודותיו

נולד כ' מרחשוון תרט״ז בעיר דלהינוב (פלך וילנא). התייחס למהר''ל מפראג.
נסמך להוראה מרבי יצחק אלחנן ספקטור מקובנא, מהנצי''ב מוולוז'ין, מרבי ראובן הלוי (אב''ד דווינסק) ומרבי שלמה הכהן מווילנא.
משנת תרמ''ג עד שנת תרנ''ד יצק מים ע''י רבי יצחק אלחנן ספקטור ושמש לפניו בהוראה.
בשנת תרנ''ד התקבל לרב בדלהינוב. לאחר מכן כיהן כאב''ד פולוצק.
ספריו (לא ידוע לי אם נדפסו או נשארו בכת''י):
  • מנורת שלמה - שו''ת שנשא ונתן בהלכה עם גדולי ישראל ובמיוחד עם האדר''ת ועם רבי יוסף זכריה אב''ד שאוויל.
  • נר מערבי - דרוש.
  • דברי שלמה - חידושים ודרושים.
  • האלף לשלמה - מעין אנציקלופדיה תלמודית.
חלק מחידושיו נדפסו בקובץ כרם שלמה (תמוז תשנ״ט).
נפטר כ''ב שבט תרפ''ח בלנינגרד.
(מקורות: אהלי שם, דור רבניו וסופריו).
דף הבית

עֵדָה הַמַּצֵּבָה © שלמה - רעיון ובניית האתר, צילום חלק מהתמונות.